Vivi 06:12

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door een transparant aanwervingsbeleid te hanteren

( woorden)

Nieuw personeel vinden is geen “sinecure” voor een dienstencheque-onderneming. Het plaatsen van vacatures en het zoeken van personeel is dan ook voor velen een quasi dagelijkse bezigheid. Enkele tips voor uw aanwervingsbeleid.

• Wees transparant, consequent en duidelijk.

• Maak uw vacature zo concreet mogelijk en vermijd stereotypen zoals 'poetsvrouw', 'kuisvrouw', 'perfecte taalkennis', etc...

• Geef kansen aan gemotiveerde sollicitanten (motivatie is de belangrijkste barometer van een langdurige tewerkstelling!)

• Gebruik het competentieprofiel en de functiebeschrijving

• Neem referenties waar mogelijk, natuurlijk met akkoord van de kandidaat

• Nodig de kandidaat uit voor een persoonlijk gesprek om al uw vragen te stellen.

• Gebruik praktische proeven (tip: gebruik hiervoor de schoonmaakgidsen)

• Ga ervan uit dat mensen ook uw onderneming verlaten en hou hier rekening mee.

• Gebruik de subsidies voor starters in de sector

De belangrijkste vuistregel: "de ideale poetshulp is een gemotiveerde poetshulp". Geef kansen aan jongeren zonder ervaring, geef ze de nodige ondersteuning en begeleiding en zorg ervoor dat ze zich welkom voelen. Voor velen is de job iets onbekend, en daardoor ook onbemind. Laat ze de job ontdekken en,wie weet blijven ze wel een hele poos bij u aan de slag.

Delen