Vivi 05:15

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door op de juiste plaats te zoeken

( woorden)

In België bestaan er verschillende partners die werkzoekende jongeren opleiden en begeleiden naar werk.

Voor Vlaanderen is de meest gekende ongetwijfeld de VDAB

Er bestaan echter nog heel wat andere instanties die potentiële werknemers toeleiden naar onze sector.

Zo zijn er verschillende tenderpartners (gespecialiseerde organisaties die werkzoekenden begeleiden naar werk), jeugdorganisaties en zelfs scholen die actief stappen zetten naar de arbeidsmarkt toe.

Wilt u hen leren kennen, contacteer dan de sectorconsulent uit uw regio.

Delen