Vivi 13:26

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Tewerkstellingsmaatregelen in Brussel

( woorden)

De Brusselse overheid heeft een reeks maatregelen getroffen voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden. Actiris

Delen