Vivi 08:10

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Via meter/peter-schap

( woorden)

Wijs voor iedere nieuwe werknemer een peter of meter aan. Dit is iemand die nieuwe medewerkers op de werkvloer begeleidt om de integratie van de nieuwe medewerker zo goed mogelijk te laten verlopen. De begeleiding kan zowel betrekking hebben op technisch vlak als op vlak van attitude en sociale vaardigheden. Afhankelijk van de keuze voor een focus op technische aspecten of sociale integratie zoekt u een ander type peter/meter met andere competenties.

Kunnen instaan voor dit meter/peterschap:

- de zaakvoerder

- iemand van het leidinggevend of omkaderend personeel

- een collega-huishoudhulp

Heb je graag wat hulp bij het invoeren van meter/peterschap in uw bedrijf? Bekijk dan zeker deze leidraad!

Wilt u hier meer over weten? Contacteer de sectorconsulent voor uw regio

Delen