Vivi 05:21

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door een leeftijdsbewust personeelsbeleid in te voeren

( woorden)

Uitgangspunt van leeftijdsbewust personeelsbeleid is duurzame en optimale inzetbaarheid. Leeftijdsbewust wil zeggen: rekening houden met de dynamiek van de levensfases en de daaraan gekoppelde behoeften en mogelijkheden van werknemers. 

Verschillende generaties kunnen elkaar aanvullen bij de uitvoering van de taken. Daarnaast moet men maatregelen treffen die deze samenwerking nog stimuleren. Het is hierbij belangrijk dat de sterke punten van iedereen optimaal worden benut. Elke medewerker is op zijn of haar manier in staat om kwalitatief werk te leveren. Daarom moet men de eigenschappen van elke generatie erkennen en aanvaarden.

Diversiteit in het team kan bovendien het werkklimaat verbeteren en de arbeidsvreugde verhogen.

Doe zeker eens deze scan, u krijgt op deze manier een schat aan informatie over uw bedrijf.

Delen