Vivi 07:28

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door in te zetten op diversiteit

( woorden)

De dienstenchequesector heeft te kampen met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, net zoals vele andere sectoren. Men kampt met structurele problemen zoals vergrijzing van de beroepsbevolking, lagere werkzaamheidsgraad bij risicogroepen en een kleiner aanbod aan jonge, gemotiveerde werknemers. Deze krapte zal nog vele jaren een belangrijke rol spelen in het aantrekken en behouden van nieuwe geschikte werknemers.

Het hoeft geen betoog dat diversiteit op de werkvloer een meerwaarde biedt. De wereld wordt door de nieuwe ontwikkelingen steeds kleiner. Grenzen vervagen meer en meer en de maatschappij zelf wordt ook steeds diverser. Een meer gedifferentieerde maatschappij betekent meer diverse klanten. Een grote diversiteit aan medewerkers is dan zeker een troef.

Zo kan bijvoorbeeld een dienstencheque-onderneming beter en gerichter gaan ‘matchen’ tussen klant en werknemer. Bovendien spreekt de organisatie zo een bredere groep klanten aan en dat kan de onderneming alleen maar ten goede komen.

Daarenboven verbetert het imago van je organisatie als u een divers personeelsbestand heeft.

Bekijk zeker onze gids over diversiteit en discriminatie in de sector!

Delen