Vivi 05:47

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door inzicht te hebben in generaties

( woorden)

Elke generatie kijkt anders. Opvoeding, tijdsgeest en vroegere ervaringen kleuren de bril van waaruit we naar werken kijken. Wanneer teams en organisaties de generatiebril opzetten, openen zich mogelijkheden tot dialoog, respect en samenwerking tussen alle generaties.

Door inzicht te verwerven in de verschillende generaties begrijpen we elkaar beter. Doe hier zelf ook de scan voor uzelf en voor uw organisatie.

Delen