Vivi 05:03

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door de jongere te motiveren

( woorden)

9 concrete tips:

  1. De waarden van uw bedrijf overbrengen
  2. Vertrouwen en autonomie geven
  3. Stimuleren van verantwoordelijkheid
  4. Bemoederend gedrag vermijden
  5. Ruimte laten voor plezier en humor
  6. Regelmatig feedback geven
  7. Het recht op fouten erkennen
  8. Het recht op bijscholing en opleiding garanderen
  9. Jonge medewerkers als uw ambassadeurs beschouwen

Delen