Vivi 07:28

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door de "soft"-skills verder te ontwikkelen

( woorden)

Zodra u de ontbrekende softskills hebt bepaald, kan u ingrijpen en beter inspelen op de behoeften van de jongeren.

Hieronder vindt u een aantal softskills die je binnen de generaties Y en Z kan aanpakken:

- sociaal bewustzijn

- zelfvertrouwen

- omgaan met feedback en kritiek

- besef van sterke en zwakke punten


Delen