Vivi 05:36

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door regelmatig vaardigheden af te toetsen

( woorden)

Het evalueren van nieuwkomers is hun eerste kennismaking met het evaluatie- en functioneringsbeleid van het bedrijf. Hoe beter deze eerste evaluatie, hoe sneller ze ingewerkt geraken. 

Opvolgen doet u door de resultaten van de evaluatie mee te geven aan de nieuweling zelf,  zijn/haar direct leidinggevende, de peter/meter, de coach en de personeelsdienst. Na een vooraf afgesproken tijd worden de resultaten opnieuw getoetst en besproken.

Registreer de resultaten in het personeelsdossier en bespreek deze met de nieuwkomer. Registreer ook de gevolgde opleidingen en vergeet hierbij niet regelmatig naar de mening van de nieuwkomer te polsen. Door hierin duidelijk en correct te zijn bouwt u een professionele werkrelatie uit met de nieuwkomer.

Maak hierbij gebruik van volgende tools:

- Het functioneringsgesprek (sectorvoorbeeld)

- Het evaluatiegesprek

Delen