Vivi 05:30

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Door te werken aan persoonlijke ontwikkeling

( woorden)

Een POP (of Persoonlijk OntwikkelingsPlan) legt afspraken vast tussen een medewerker en de werkgever over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Het geeft de leeractiviteiten van een medewerker met bijhorende (tussen)resultaten weer in een tijdsplanning.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan legt uit in welke richting de individuele medewerker wenst te groeien, rekening houdende met individuele competenties en wensen.

Een POP wordt opgemaakt in overleg tussen de betrokken medewerker en zijn leidinggevende en wordt regelmatig opgevolgd. Het is aan de medewerker om zich te ontwikkelen en zo zijn inzetbaarheid te behouden of te vergroten, terwijl de organisatie hiertoe de faciliteiten dient te scheppen.  

Delen