Vivi 05:29

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Wie zijn mijn klanten?

( woorden)

Iedereen, met uitzondering van je naaste familie of de mensen waarmee je samen op hetzelde adres woont, kan je klant worden of zijn. Jonge en oude gezinnen, alleenstaanden of gepensioneerden, de buurvrouw of buurman om de hoek... de klanten kopen dienstencheques aan en gebruiken die om hulp aan te kopen via een erkend dc-bedrijf. Die klanten kunnen dan jouw klanten worden. :)

Delen