Vivi 13:10

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

En mijn toekomst?

Welke toekomst heb ik.