Vivi 11:23

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Blijft mijn loon altijd hetzelfde?

Nee hoor, elk jaar wordt je loon verhoogd tot en met 3 jaar in dienst. Minimumloon voor een dienstenchequewerknemer vanaf de indexaring  van november 2018:

- Bij indiensttreding: € 11.03 per uur

- Na 1 jaar anciënniteit: € 11.47 per uur

- Na 2 jaar anciënniteit: € 11.61 per uur

- Na 3 jaar anciënniteit: € 11.72 per uur

Je anciënniteit wordt berekend vanaf het begin van de eerste arbeidsovereenkomst dienstencheques bij dezelfde werkgever. De periodes van de schorsing van je contract die langer dan 3 maanden duren, tellen niet mee voor de berekening van je anciënniteit, met uitzondering van ziekte en arbeidsongeval.

Bekijk ook even deze video!

Delen