Vivi 11:15

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Krijg ik een vast contract?

De eerste 3 maanden na aanwerving mag je werkgever je dag-/week-/maandcontracten geven. Bij verdere tewerkstelling moet het dienstenchequebedrijf je een vast contract geven.

Het kan ook zijn dat je bij aanwerving meteen een vast contract aangeboden krijgt.

Delen