Vivi 08:47

Zin in een persoonlijke uitleg?

Start een gesprek met Vivi!

Zijn mijn klanten thuis?

Klanten hebben heel verschillende profielen. De ene klant zie je bijna nooit, de andere is dan weer altijd aanwezig als jij komt werken. Sommige klanten zijn gepensioneerd, andere klanten hebben kinderen en gaan beiden uit werken, nog anderen zijn thuis om welke reden dan ook.

Bij sommige klanten moet je wekelijks 8 uur werken, anderen vragen je om iedere 14 dagen 4 uur te poetsen. Het komt erop neer dat geen enkele klant dezelfde is. Maar dat maakt de job juist gevarieerd en boeiend!


Delen